Бир нече мүнөттө миңдеген чакырымдар! Халык Банктан которулган акчалар ушундай ылдамдык менен учат. Биз кубануу менен Сиздерге дүйнөнүн каалаган жерине акча которуунун ылдам жана жөнөкөй ыкмаларын сунуштайбыз.

Акча которуулар

Акчага кесипкөйлөрдүн көңүл буруусу жана камкордугу зарыл. Ошондо алар күн эмес, саат сайын көбөйүп, көздү кубантып жана эртеңки күнгө ишеним берет.

Депозиттер

Акча которууларды жана кызмат көрсөтүүлөргө төлөөнү жүргүзүүдө өзүңүздүн күндөлүк эсептериңизди башкаруу үчүн жөнөкөй жана ыңгайлуу курал.

Интернет-банкинг

Дүйнөлүк акча жумасы(Global Money Week) алкагында «Халык Банк Кыргызстан» ААК 25-марттан 8-апрелге чейин Ош Технологиялык Университетинин студенттери үчүн эссе конкурсун өткөрөт. Эссенин темасы: «Унөмдөп сактоону билүү – финансылык көз карандысыздыктын негизи».

Жеңүүчүлөр төмөнкүдөй сыйлыктарды алышат:

  • I-орун – 5000 сом суммасына депозит ачууга карата сертификат.
  • II-орун – 3000 сом суммасына депозит ачууга карата сертификат.
  • III-орун – 2000 сом суммасына депозит ачууга карата сертификат.
  • Башка сыйлыктар (5 орун) – «Халык Банк Кыргызстан - Ош» филиалында практика өтүүгө карата сертификат.

Конкурс боюнча кененирээк маалымат менен конкурсту өткөрүү жөнүндөгү жободон таанышууга болот:

ЭССЕКОНКУРСУН ӨТКӨРҮҮ ЖӨНҮНДӨ ЖОБО

I. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1.1. Ушул Жобо «Унөмдөп сактоону билүү – финансылык көз карандысыздыктын негизи»(мындан ары – Конкурс)темасы боюнча эссе Конкурсун өткөорүүнүн тартибин жана шарттарын аныктайт.

1.2. Конкурстун уюштуруучулары– «Халык Банк Кыргызстан» ААК,

Конкурстун кошо уюштуруучусу - Ош Технологиялык Университетинин «Экономика жана Башкаруу» факультетинин «Финансы жана кредит»кафедрасы.

1.3. Конкурс Дүйнөлүк акча жумасы(Global Money Week) алкагында – эл аралык кампания тарабынан жыл сайын өткөрүлөт, анын негизги максаты балдардын жана жаштардын финансылык билимине жана финансылык сабаттуулугуна коомчулуктун көңүлүн буруу болуп саналат.

II. КОНКУРСТУН МАКСАТЫ ЖАНА ТЕМАСЫ

2.1. Конкурс финансылык сабаттуулуктун деңгээлин жогорулатуу жана акчаны башкарууну, максаттарды коюуга жана келечекке финансылык планды иштеп чыгууга үйрөнүү керектиги жөнүндөгү маселелерге жаштардын көңүлүн буруу максатында өткөрүлөт.

2.2. Алар конкурска бериле турган эссенин негизги темалары:

- «Унөмдөп сактоону билүү – финансылык көз карандысыздыктын негизи».

III. КОНКУРСТУН КАТЫШУУЧУЛАРЫ

3.1. Конкурс «Экономика» багыты боюнча Ош Технологиялык Университетинин  1-5 курстардын студенттеринин жана магистранттардын арасында өткөрүлөт.

3.2. Конкурста өзүнчө номинация белгилениши мүмкүн.

IV. КОНКУРСТУ ӨТКӨРҮҮНҮН ТАРТИБИ ЖАНА МӨӨНӨТТӨРҮ

4.1. Конкурс 2019-жылдын 25-мартынан тартып 8-апрелине чейинөткөрүлөт.

4.2. Конкурска бериле турган иштер конвертке салынып, ал чапталган түрдө, 2019-жылдын 8-апрелинде саат 17:00 чейин төмөнкү даректердин бирөө боюнча жөнөтүлөт:

А) «Халык Банк Кыргызстан-Ош» филиалы, Ош ш., Ленин көч., 314. Телефондору:

0(3222) 5-58-60 , ф 2-33-33.

Б) Ош Технологиялык Университети, «Экономика жана Башкаруу»факультети, «Финансы жана кредит»кафедрасы, Ош ш., Н. Исанов көч. , 81.

Сурап-билүү телефону: 0 (777)761505.

V. КОНКУРСТУКЖЮРИ ЖАНА БААЛООНУН КРИТЕРИЯЛАРЫ

5.1. Конкурстун жыйынтыктарын чыгаруу үчүн төмөнкү курамда жюри түзүлөт: ОшТУнун «Экономика жана Башкаруу»факультетинин деканы, доцент - Артыков Амат Жакышевич

КР УБнын Ош облустундагы башкармалыгынын начальниги – Сыдыков Жумаш Токтобекович

«Халык Банк Кыргызстан – Ош» филиалынын директору - Шоноев Мирлан Курманбекович

5.2. Эссени баалоо учурунда чыгармачылык ыкма, ой-пикирдин түп нускалыгы, креативдүүлүк эске алынат.    

VI. ЭССЕ ЖАЗУУГА КАРАТА ТАЛАПТАР

6.1. Конкурстун катышуучулары, Ariel– 12 шрифтинде, 200 сөздөн кем эмес, А4 форматында, 2 баракта басылган ээсени беришет.    

6.2. Иштин аягында эссенин автору тууралуу маалымат: билим берүү мекемесинин аталышы, курсу, группасы, автордун ФАА көрсөтүлөт.

6.3. Конкурска төмөнкүлөр кабыл алынбайт: башка жактардын иштеринин көчүрмөлөрү (антиплагиатка карата текшерүү жүргүзүлөт); сапаты төмөн иштер; автор тууралуу маалыматтары толук эмес болгон иштер; кандайдыр бир социалдык топтордун өкүлдөрүнүн ар-намысын жана кадыр-баркын басынтуучу иштер кабыл алынбайт.

6.4. Конкурскаберилген, ушул Жобонун талаптарына туура келбеген иштер, формалдуу белгилери боюнча жол берилбейт жана четтетилет.

6.5. Эссениэки тилдин биринде: кыргыз же орус тилинде (каалоосу боюнча) жазууга болот.

VII. АВТОРДУК УКУКТАР

7.1. Бардык укуктар эссенин авторуна таандык. УюштуруучуларКонкурска берилген иштерди ЖМК (СМИ) жана башка басып чыгаруу продукциясында басып чыгаруу, басылмалар жана жарнак, ошондой эле көргөзмөлөрдө колдонуу укугун өзүнө калтырат. Конкурска иштерин берүү менен автор Конкурстун шарттары менен макул экендигин тастыктайт.

VIII. СЫЙЛЫКТАР, КОНКУРСТУН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫН ЧЫГАРУУ ЖАНА КАТЫШУУЧУЛАРДЫ СЫЙЛОО

8.1. Конкурстун жеңүүчүлөрү жана айрым катышуучулары Конкурсту уюштуруучулардан баалуу жана башка сыйлыктар менен сыйланышат.

  • I-орун – «Халык Банк Кыргызстан - Ош» филиалында «Элдик (“Народный”)топтоо» боюнча депозитачууга карата сертификаты, мөөнөтү – 12 ай, суммасы 5000 сом.
  • II-орун – «Халык Банк Кыргызстан - Ош» филиалында «Элдик (“Народный”)топтоо» боюнча депозитачууга карата сертификаты, мөөнөтү – 12 ай, суммасы 3000 сом.
  • III-орун – «Халык Банк Кыргызстан - Ош» филиалында «Элдик (“Народный”)топтоо» боюнча депозитачууга карата сертификаты, мөөнөтү – 12 ай, суммасы 2000 сом.
  • Башка сыйлыктар (5 орун) – «Халык Банк Кыргызстан - Ош» филиалында практика өтүүгө карата сертификаты.

8.2. Конкурстун жыйынтыктары жюринин мүчөлөрү тарабынан бекитилет.

8.3. Конкурстун жыйынтыктары тууралуу маалымат Уюштуруучунун расмий сайтына жайгаштырылат.

8.4. Сыйлыктарды тапшыруунун убакытыжана жери: 2019-жылдын 11-апрелинде саат 12—00дө, Ош Технологиялык Университетинин«Экономика жана Башкаруу»факультетинин жыйындар залында, Ош ш., Н. Исанов көч., 81 (ОшТУ, ЭжБФ, «Финансы жана кредит»кафедрасы).

Сурап-билүү телефону: 0 (777)761505.

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke