Бир нече мүнөттө миңдеген чакырымдар! Халык Банктан которулган акчалар ушундай ылдамдык менен учат. Биз кубануу менен Сиздерге дүйнөнүн каалаган жерине акча которуунун ылдам жана жөнөкөй ыкмаларын сунуштайбыз.

Акча которуулар

Акчага кесипкөйлөрдүн көңүл буруусу жана камкордугу зарыл. Ошондо алар күн эмес, саат сайын көбөйүп, көздү кубантып жана эртеңки күнгө ишеним берет.

Депозиттер

Акча которууларды жана кызмат көрсөтүүлөргө төлөөнү жүргүзүүдө өзүңүздүн күндөлүк эсептериңизди башкаруу үчүн жөнөкөй жана ыңгайлуу курал.

Интернет-банкинг

«Мобильник» ЖЧКнын лицензиясы убактылуу токтотулгандыгына байланыштуу, «Халык Банк Кыргызстан» ААК Банктын субагенти болуп саналган «MOBILNIK» (МОБИЛЬНИК) ЖЧК менен Банктын банкоматтары аркылуу Кыргыз Республикасынын мобилдик операторлорунун кызмат көрсөтүү (телефондун балансына бирдиктерди жүктөө) боюнча акыларын төлөөдөгү кызмат көрсөтүүлөргө карата субагенттик келишимди бир тараптуу тартипте бузат.

Жаралган ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke