Бир нече мүнөттө миңдеген чакырымдар! Халык Банктан которулган акчалар ушундай ылдамдык менен учат. Биз кубануу менен Сиздерге дүйнөнүн каалаган жерине акча которуунун ылдам жана жөнөкөй ыкмаларын сунуштайбыз.

Акча которуулар

Акчага кесипкөйлөрдүн көңүл буруусу жана камкордугу зарыл. Ошондо алар күн эмес, саат сайын көбөйүп, көздү кубантып жана эртеңки күнгө ишеним берет.

Депозиттер

Акча которууларды жана кызмат көрсөтүүлөргө төлөөнү жүргүзүүдө өзүңүздүн күндөлүк эсептериңизди башкаруу үчүн жөнөкөй жана ыңгайлуу курал.

Интернет-банкинг

Урматтуу кардардар,

Сиздерге 2019-жылдын 11-февралынан тартып юридикалык жактар үчүн банктын кызматтарына жаңы тарифтердин иштөө күчүнө кире тургандыгы жөнүндө билдиребиз.   Өзгөрүүлөр эсеп ачуу жагына карата киргизилди:

Кызматтардын аталышы Банктын тарифи Эскертүү
1. ЭСЕП АЧУУ
       
1.1. Талап боюнча төлөнүүчү эсеп ачуу 200,00 сом Эсептердин санынан көз карандысыз
1.2. Резидент эмес жактарга талап боюнча толөнүүчү эсеп ачуу (комиссия жайылтылат, анын ичинде, эгерде, демөөрчү резидент эмес болуп саналган юридикалык же жеке жак чыкса) 1000,00 Эсептердин санынан көз карандысыз
1.3. Экинчи жана кийинки күндөлүк банктык эсептерди ачуу акысыз  
1.4. Жабылган эсептерди калыбына келтирүү 300,00 сом  
1.4. Мөөнөттүү депозиттик эсеп ачуу акысыз  
1.5. Эсепти жүргүзүү үчүн комиссия 100,00 сом Бир айдын ичинде эсеп/эсептер боюнча кыймылдар жүргөн учурунда
  *кредит алуу үчүн, кредит алууга байланышкан комиссияларды төлөө үчүн, кредиттик комитеттин шарттарын аткаруу үчүн, ошондой эле кредитти төлөп тындыруу боюнча милдеттенмелерди аткаруу үчүн акысыз  
1.7 Резидент эмес жактардын эсептешүү эсебин/эсептерин жүргүзүү үчүн комиссия (эгерде,   демөөрчү резидент эмес болуп саналган юридикалык же жеке жак чыкса, комиссия жайылтылбайт) 500,00 сом Бир айдын ичинде эсеп/эсептер боюнча кыймылдар жүргөн учурда
1.8. 6 айдын ичинде иштебеген эсептерди тейлөө үчүн комиссия эсептеги каражаттардын калдыгынын өлчөмүндө, бирок 100 сомдон ашык эмес

Комиссия

6 ай өткөндөн кийин – ай сайын кармалат

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke