Бир нече мүнөттө миңдеген чакырымдар! Халык Банктан которулган акчалар ушундай ылдамдык менен учат. Биз кубануу менен Сиздерге дүйнөнүн каалаган жерине акча которуунун ылдам жана жөнөкөй ыкмаларын сунуштайбыз.

Акча которуулар

Акчага кесипкөйлөрдүн көңүл буруусу жана камкордугу зарыл. Ошондо алар күн эмес, саат сайын көбөйүп, көздү кубантып жана эртеңки күнгө ишеним берет.

Депозиттер

Акча которууларды жана кызмат көрсөтүүлөргө төлөөнү жүргүзүүдө өзүңүздүн күндөлүк эсептериңизди башкаруу үчүн жөнөкөй жана ыңгайлуу курал.

Интернет-банкинг

Урматтуу кардарлар!

Сиздерге Банктын корреспонденттик торунда төмөнкүдөй өзгөрүүлөр болгондугу жөнүндө ушул аркылуу билдиребиз:

• Kookmin Bank (Seoul, KOREA) АКШ долларында корр. эсеп ачылды;

• Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart, GERMANY) евродо корр. эсеп ачылды;

• «Москоммерцбанк» АКда (Москва,РОССИЯ) россия рублинде корр. эсеп ачылды;

• Москва шаарында «Транскапиталбанк» ИАКда бардык валюталарда корр. эсептер жабылып жатат.

Сиздер жаңыртылган валюталык реквизиттерди гана колдонууңуз керектигин баса белгилөө менен сунуштайбыз.

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke