Бир нече мүнөттө миңдеген чакырымдар! Халык Банктан которулган акчалар ушундай ылдамдык менен учат. Биз кубануу менен Сиздерге дүйнөнүн каалаган жерине акча которуунун ылдам жана жөнөкөй ыкмаларын сунуштайбыз.

Акча которуулар

Акчага кесипкөйлөрдүн көңүл буруусу жана камкордугу зарыл. Ошондо алар күн эмес, саат сайын көбөйүп, көздү кубантып жана эртеңки күнгө ишеним берет.

Депозиттер

Акча которууларды жана кызмат көрсөтүүлөргө төлөөнү жүргүзүүдө өзүңүздүн күндөлүк эсептериңизди башкаруу үчүн жөнөкөй жана ыңгайлуу курал.

Интернет-банкинг

На конференции «Автоматизация работы казначейства», прошедшей в отеле «Хаятт Ридженси Бишкек», ОАО«Халык Банк Кыргызстан» по итогам 2018г. был награжден кубком Thomson Reuters «Лучший Контрибьютор-2018»

Поздравляем наших Казначеев!

Желаем счастья, здоровья и общих успехов в развитии нашего банка!

 

best kontr

 

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke