Бир нече мүнөттө миңдеген чакырымдар! Халык Банктан которулган акчалар ушундай ылдамдык менен учат. Биз кубануу менен Сиздерге дүйнөнүн каалаган жерине акча которуунун ылдам жана жөнөкөй ыкмаларын сунуштайбыз.

Акча которуулар

Акчага кесипкөйлөрдүн көңүл буруусу жана камкордугу зарыл. Ошондо алар күн эмес, саат сайын көбөйүп, көздү кубантып жана эртеңки күнгө ишеним берет.

Депозиттер

Акча которууларды жана кызмат көрсөтүүлөргө төлөөнү жүргүзүүдө өзүңүздүн күндөлүк эсептериңизди башкаруу үчүн жөнөкөй жана ыңгайлуу курал.

Интернет-банкинг

Эквайринг (аcquire – приобретение – сатып алуу) – накталай эмес эсептешүү боюнча банктык кызмат көрсөтүү. Башкача айтканда, кардар накталай каражаттарды чыгарбастан, кызмат көрсөтүүнүн же товардын акысын банктык карточканын жардамы менен терминал аркылуу төлөй алат.

Эквайрингдин кандай өзгөчөлүктөрү бар?

1. Кеңири колдонуу. Ушул кызмат көрсөтүүгө дээрлик бардык дүкөндөр банк менен келишим түзө алышат. Ошондуктан аларды көпчүлүк соода түйүндөрүнөн кезиктирүүгө болот;
2. Сатуучу акчанын калдыгын санап убара болбойт. Товар үчүн түзүлгөн сумманы терминал өзү картадан эсептен чыгарат.
3. Тобокелдикти төмөндөтөт. Жасалма (фальшивые) акча купюралары эми дүкөндүн кассасына түшпөйт;
4. Үнөмдөлөт (Экономия). Инкассацияга карата финансылык чыгымдар төмөндөйт;
5. Пайдалуу. Товарлар же кызмат көрсөтүүлөрдүн акысын накталай эмес төлөө учурунда сатуудан салык (НсП) кармалбайт;
6. Ынгайлуулугу (Удобство). Накталай акчалардын уурдалышы мүмкүн экендиги жөнундө сатып алуучу кам санабайт;
7. Жагымдуу мүмкүнчүлүк. Кардар банк тарабынан берилген карта боюнча товарды кредитке сатып ала алат.

Сиздин ишкана үчүн биз эмнени сунуштай алабыз?

- Тейлөөнүн пайдалуу шарттары, акча каражаттарды кыска мөөнөттүн ичинде калыбына келтирүү*;
- Банкка кайрылбастан, POS терминалдан, анын ичинде Элкарт улуттук карталары боюнча операцияны (толук же жарым-жартылай) кайра артка чакырып алуу мүмкүндүгү;
- Элкарт улуттук карталары боюнча операцияны (Кардардын жана Ишкананын Банкка кайрылуусусуз) кайра артка чакырып алуунун автоматаштырылган операциясы;
- төлөм карталарын колдонуу менен операцияларды жургүзүү эрежелерине персоналды акысыз окутуу;
- төлөм карталарын колдонуу менен төлөмдөрдү кабыл алуу үчүн POS терминалды акысыз орнотуу;
- жарнамалык, маалыматтык жана чыгашалоо материалдары менен акысыз камсыздоо;
- Ишкана жөнүндө маалыматты Банктын, ММК ж.б. ресурстарында акысыз жайгаштыруу;
- техникалык жактан колдоо.

*Акча каражаттарды калыбына келтирүү мөөнөтү жана комиссиялардын өлчөмү ар бир ишкана үчүн жекече түзүлөт.

Эмне учүн пос-терминалды сиздин ишканага орнотуу керек?

- КР накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн көбөйтүү боюнча Мамлекеттик программаны ишке ашыруунун чегинде, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан накталай эмес төлөмдөр активдүү өнүктүрүлөт жана колдоого алынат;
- эмгек акыларды, пенсияларды, жөлөк пулдарды жана өлкөнүн бюджетине/нен башка төлөмдөрдү төлөп берүү үчүн каражаттарды төлөм карталарына которуу;
- 50 метр. кв. ашык аянты менен соода-сервистик ишканаларында POS терминалдын милдеттүү турдө болушу;
- алкоголдук продукцияны сатуучу соода-сервистик ишканаларында POS терминалдын милдеттүү турдө болушу;
- товарлардын же кызмат көрсөтүүлөрдүн акысын накталай эмес төлөө учурунда сатуу салыгынын (НсП) алынып коюулушу.

Керектүу документтердин тизмеси:

Юридикалык жактар үчүн:

• Уставдын көчүрмөсү;
• Коомду түзүү жөнүндө Чечимдин мөөр басылып кубөлөңдүрүлгөн көчүрмөсү;
• Лицензиянын көчүрмөсү (андайы болсо);
• Юридикалык жактын мамлекеттик каттоосу/кайра каттоосу жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү;
• Уюмдун жетекчисин дайындоо жөнүндө юридикалык жактын ыйгарым укуктуу органынын чечиминин (же буйругунун) көчүрмөсү;
• Банктык эсебинин реквизиттери;
• Жетекчинин өздүгүн күбөлөндүргөн документи;

Юридикалык жакты (ЖИ, ЖИ ж.б.) түзбөстөн:

• Патенттин көчүрмөсү же мамлекеттик каттоосу жөнүндө Күбөлүктүн көчүрмөсү;
• Өздүгүн күбөлөндүргөн Документиинин көчүрмөсү;
• ИСН Карточкасынын көчүрмөсү (андайы болсо);
• Банктык эсебинин реквизиттери;

Сиздин ишканада пос-терминалды орнотуу жана жолугушууну өткөрүү маселелери боюнча сиз биздин филиалдардын кызматчылары менен байланыша аласыз http://halykbank.kg/ru/filialy.html 

ekvairung

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke