Бир нече мүнөттө миңдеген чакырымдар! Халык Банктан которулган акчалар ушундай ылдамдык менен учат. Биз кубануу менен Сиздерге дүйнөнүн каалаган жерине акча которуунун ылдам жана жөнөкөй ыкмаларын сунуштайбыз.

Акча которуулар

Акчага кесипкөйлөрдүн көңүл буруусу жана камкордугу зарыл. Ошондо алар күн эмес, саат сайын көбөйүп, көздү кубантып жана эртеңки күнгө ишеним берет.

Депозиттер

Акча которууларды жана кызмат көрсөтүүлөргө төлөөнү жүргүзүүдө өзүңүздүн күндөлүк эсептериңизди башкаруу үчүн жөнөкөй жана ыңгайлуу курал.

Интернет-банкинг

Урматтуу кардарлар, сиздерге 30.03.2018-ж. РП №16-10. 3.4-пункту мындан ары төмөнкүдөй баяндала тургандыгы жөнүндө билдиребиз:

3.4. Келечектеги эсепке котору накталай салымы үчүн * акысыз Банк боюнча буйрук менен орнотулат*
*- 1- айдан ашык акча сакталса, төлөмдөн салык алынбайт.

 

Юридикалык жактарды түзүүсүз жеке ишкерлерди кошпогондо, жеке адамдарга сунушталуучу кызматтарга тарифтер

Юридикалык жактарга жана юридикалык жактын билими жок жеке ишкерлерге көргөзүлүүчү тарифтер

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke