Көп каналдуу

Тысячи километров за несколько минут! С такой скоростью летят денежные переводы Халык Банка. Мы рады предложить Вам простые и быстрые способы отправки денег в любую точку мира.

Денежные переводы

Деньгам необходимы внимание и забота профессионалов. Тогда они будут расти не по дням, а по часам, радуя глаза и вселяя в душу спокойствие за день завтрашний.

Депозиты

Простой и удобный инструмент для управления своими текущими счетами для осуществления финансовых переводов и оплаты услуг.

Интернет-банкинг

Аманат кассасынын кызматкерлери өздөрүнүн эски жана жаңы кардарларынын бардыгын жаңы кеңсесинен күтөт, жаңы кеңсе Жибек-Жолу көчөсүндөгү «Табылга» СК каршысында жайгашкан.

Жаңы офис абдан жарык жана көрктүү, ал эми эң башкысы – аманат кассасынын абдан ыңгайлуу жерде жайгашкандыгы, мунун өзү бардыгыбызга аны тез эле таап алууга жана каалаган кызмат көрсөтүүнү алууга мүмкүндүк берет. Аманат кассасынын кызматкерлери бардык кардарларга которууларды алуу/жөнөтүү, депозит ачуу, валюта алмаштыруудан тышкары, кардарларга жекече консультация да беришет жана – кардар үчүн кандай кредит алуу пайдалуу экендигин да айтып беришет.

sberkassa

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke