Бир нече мүнөттө миңдеген чакырымдар! Халык Банктан которулган акчалар ушундай ылдамдык менен учат. Биз кубануу менен Сиздерге дүйнөнүн каалаган жерине акча которуунун ылдам жана жөнөкөй ыкмаларын сунуштайбыз.

Акча которуулар

Акчага кесипкөйлөрдүн көңүл буруусу жана камкордугу зарыл. Ошондо алар күн эмес, саат сайын көбөйүп, көздү кубантып жана эртеңки күнгө ишеним берет.

Депозиттер

Акча которууларды жана кызмат көрсөтүүлөргө төлөөнү жүргүзүүдө өзүңүздүн күндөлүк эсептериңизди башкаруу үчүн жөнөкөй жана ыңгайлуу курал.

Интернет-банкинг

Халык Банк Кыргызстан Бишкек шаарында 2018-жылдын 17-мартында болуп өткөн Дүйнөлүк жумалыктын чегинде балдар жана өспүрүм балдар үчүн финансылык квест оюнун өткөрүүгө карата демөөрчүлөрдүн бири болуп чыкты.

Оюнга 12 жаштан 16 жашка чейинки курактагы 40 жакын окуучулар катышты. Катышуучулар бир нече окутуу станцияларынан өтүүгө жана кызыктуу финансылык маселелерди чечүүгө тийиш эле. Ар бир туура жооп үчүн окуучулар «билимдер» аттуу оюн акчаларын алып жатышты, ал эми финалдык аукциондо аларды – депозит ачууга карата сертификаттарга, столдо ойноочу финансылык оюндарга, китеп дүкөндөрүнөн сыйлык сертификаттарын алуу сыяктуу, реалдуу сыйлыктарга алмаштыра алышат.

Ар бири 3 000 сом номиналында, 12 айлык мөөнөткө, «Халык - Балалык» депозитин ачууга карата сертификаттардын ээлери төмөнкүлөр болду:

1. Абакирова Зауре (Бишкек)
2. Абдыганиева Сайкал (Бишкек)
3. Касымова Клара (Бишкек)

«Азыркы балдар – башкача, бул активдүү, алдыңкы, билимдүү жана ар тараптуу өнүккөн муундагы балдар, бул албетте, бизди абдан кубандырат жана бизге – ата-энелерге жана башка жагынан айтсак - жумуш берүүчүлөргө да – күч-кубат жана дем берет» - деп «Халык Банк Кыргызстан» ААК Башкармалыгынын Төрагасынын орун басары Айнагүл Токтосуновна Ахматова өз оюу менен бөлүштү. Чынында эле, азыркы балдарды баары кызыктырат, биздин банктык системанын коопсуздугунан тартып, анын ичинде элдин аманаттары да, жана криптовалютанын жардамы менен төлөмдөрдү иш жүзүнө ашыруу жөнүндөгү маселелерге чейинки бардык маселелер аларды кызыктырат. Банктын кызматкерлери, биз – албетте, бул туура деп эсептейбиз, биздин балдар да финансылык жактан сабаттуу   болуп өсүшсүн да. Балдар биздин келечегибиз эмеспи!

Иш чаранын уюштуруучулары болуп: «Сенти» финансылык компаниясы (тапшырмалар, контент, тренингдер) жана Өнүгүү саясат Институту (оюндардын форматы жана электрондук оюн банкы) чыккандыгын эскерте кетели.

Өнөктөштөр: КР Улуттук банкынын координациясынын алдындагы GlobalMoneyWeek 2018 өткөрүү боюнча демилгечи топ.

Демөөрчүлөр: «Халык Банк – Кыргызстан» ААК жана «Банк Компаньон» ЖАК.

quest2

2

 

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke