Көп каналдуу

Тысячи километров за несколько минут! С такой скоростью летят денежные переводы Халык Банка. Мы рады предложить Вам простые и быстрые способы отправки денег в любую точку мира.

Денежные переводы

Деньгам необходимы внимание и забота профессионалов. Тогда они будут расти не по дням, а по часам, радуя глаза и вселяя в душу спокойствие за день завтрашний.

Депозиты

Простой и удобный инструмент для управления своими текущими счетами для осуществления финансовых переводов и оплаты услуг.

Интернет-банкинг

Халык Банк Кыргызстан Акчалардын Дүйнөлүк жумалыгына (Global Money Week 2018) катышуунун чегинде, ошондой эле улуттук валютанын (сомдун) 25 жылдыгына карата, 1-5 курстардын бардык студенттеринин арасында, ошондой эле Ош шаарынын ЖОЖнын магистранттарынын, «Экономика жана менеджмент» багыты боюнча окуучулардын арасында эссе конкурсун өткөрдү.  

Ушул конкурсту өткөрүүнүн максаты, акчаларды башкарууну, келечекке максат коюну жана финансылык пландарды иштеп чыгуу үчүн окуу керектиги жөнүндө маселелерге жаштардын көңүлүн тартуу жана финансылык сабаттуулуктун деңгээлин жогорулатуу болду.

Конкурска катышууну каалагандар эки жума боюнча катуу иштешти жана өздөрүнүн эссесин жөнөтүп жатышты, акыры, Конкурстун жюриси – жыйынтыктарды аныкташты жана мыкты студенттерди белгилешти, алар төмөнкүдөй сыйлыктарды алышты:Банктан кепилденген суммадагы топтоо депозитин ачууга карата сертификаттарды, ошондой эле Халык Банк Кыргызстан – Ош филиалында практиканы акысыз өтүүгө карата сертификаттарды алышты.

Ошентип, мыкты студенттер төмөнкүлөр болду:

1-орунда: Канат кызы Акылай

2 - орунда: Улукбеков Баяман

3 орунда: Мамажусуп кызы Бурулкан

Алишер кызы Асел, Хошимов Ахрор, Токтомуратова Бактыгуль , Махамаджанова Наргиза и Мамашарипова Тинатин - практиканы акысыз өтүүгө карата сертификаттарды алышты.

Акчалардын Дүйнөлүк жумалыгы 2018 (Global Money Week 2018)жыл сайын өткөрүлүүчү эл аралык кампаниясы, анын негизги максаты финансылык билим алууга жана финансылык сабаттуулукка карата балдардын жана өспүрүм балдардынкөңүлүн буруу болуп саналат. 2018-жылдагы жуманын темасы – «Акча маселелеринин мааниси бар».

1

5

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke