Көп каналдуу

Тысячи километров за несколько минут! С такой скоростью летят денежные переводы Халык Банка. Мы рады предложить Вам простые и быстрые способы отправки денег в любую точку мира.

Денежные переводы

Деньгам необходимы внимание и забота профессионалов. Тогда они будут расти не по дням, а по часам, радуя глаза и вселяя в душу спокойствие за день завтрашний.

Депозиты

Простой и удобный инструмент для управления своими текущими счетами для осуществления финансовых переводов и оплаты услуг.

Интернет-банкинг

Урматтуу кардарлар,

«Айыл чарбасын каржылоо-6» («АЧК-6») мамлекеттик программасына Халык Банк Кыргызстан катышып жаткандыгын билдирүүгө биз кубанычтабыз, анда мал чарбачылык, өсүмдүк өстүрүү, ошондой эле айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү тармагында иштеген жеке ишкерлерге жеңилдетилген пайыздык чени боюнча кредиттерди берүү аркылуу айыл чарбасын өнүктүрүүгө багытталган.

Кредиттер төмөнкү максаттарга берилет:

  • уруктарды, жер семирткичтерди, коргоо каражаттарын (өсүмдүктөр жана жаныбарлар), тоюттарды, айыл чарбалык муктаждыктарга КММ (ГСМ) жана башкаларды сатып алууга;
  • ИММ, МММ, канаттууларды, көчөттөрдү, бал челектерди жана аарыларды сатып алууга жана көбөйтүүгө;
  • айыл чарбалык муктаждыктар үчүн жумуштардын акысын төлөөгө;
  • өсүмдүк өстүрүүжана мал чарба продукттарын кайра иштетүү жана өндүрүү жана башка максаттарга.

Кредиттин негизги шарттары:

Суммасы 35 000 сомдон жогору.
Мөөнөтү   36 айга чейин.
Кредитти берүү үчүн комиссии - 0%

Пайыздык чени:

«Айыл чарба продукциясын кайра иштетүү» тармактары үчүн - жылдык 6 %;

Багбанчылыкжана асыл тукум малды сатып алуу менен иш жүргүзүүчү субъекттер үчүн - жылдык 8 %;

«Мал чарбасын өнүктүрүү» жана «Өсүмдүк өстүрүү» тармактары үчүн – жылдык 10 %;


Программанын чегинде негизги карызды жаап тындыруу боюнча алты айга чейин жеңилдетилген мезгил сунушталат жана сиздин бизнестин мезгилдүүлүгүн (сезондуулугун)эске алуу менен ыңгайлуу графикти түзүү каралышымүмкүн. Кредитти колдонуунун каалаган мезгилинде аны мөөнөтүнөн мурда төлөп тындырууга жол берилет.

Кредитти камсыздоо:

Айыл чарба техникасы жана жабдуусу, айыл чарбалык багыттагы жерлерди күрөөгө берүү, көп жылдык өсүмдүктөр, мал, жеке мүлк (эмерек, турмуш-тиричилик техникасы), автотранспорт, коммерциялык/коммерциялык эмес багыттагы кыймылсыз мүлк, «Кепилдик фонду» ААК кепилдиги жана башкалар.

Программанын артыкчылыктары:

Жеңилдетилген пайыздык чендер;
Кредиттерди кыска мөөнөттө берүү;
Ар бир кардарга жекече мамиле.

Натыйжалуу пайыздык чендери, кредиттөөнүн тармактарына жараша, жылдык 6,17% жогору.

agro credit

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke