Бир нече мүнөттө миңдеген чакырымдар! Халык Банктан которулган акчалар ушундай ылдамдык менен учат. Биз кубануу менен Сиздерге дүйнөнүн каалаган жерине акча которуунун ылдам жана жөнөкөй ыкмаларын сунуштайбыз.

Акча которуулар

Акчага кесипкөйлөрдүн көңүл буруусу жана камкордугу зарыл. Ошондо алар күн эмес, саат сайын көбөйүп, көздү кубантып жана эртеңки күнгө ишеним берет.

Депозиттер

Акча которууларды жана кызмат көрсөтүүлөргө төлөөнү жүргүзүүдө өзүңүздүн күндөлүк эсептериңизди башкаруу үчүн жөнөкөй жана ыңгайлуу курал.

Интернет-банкинг

Чакан жана орто бизнес үчүн кредиттер (ЧОБ):

  • Сом менен - жылдык  14% (натыйжалуу 16,1% жогору), мөөнөтү – 24 айга чейин.
  • Кредиттин суммасы: 140 001 сомдон 1 400 000 сомго чейин.
  • Төлөп тындыруу графиги – аннуитеттик жана бирдей үлүштө.

Артыкчылыктары:

  • Документтердин минималдуу тизмеси
  • Чечимди оперативдүү кабыл алуу
  • «КепилдикФонду» ААКданкепилдикалуунунэсебиненкүрөөмүлкүнүннаркынанкөбүрөөксуммадакредиталуумүмкүнчүлүгүбар.

Күрөөлүк камсыздоо:

  • Коммерциялык/коммерциялык эмес багыттагы кыймылсыз мүлк,
  • Автотранспорт, кыймылдуу мүлк, жүгүртүүдөгү товарлар,
  • «КепилдикФонду» ААКнынкепилдиги.

Сиздердин бардык суроолорунуздарга кредиттик адистер жооп беришет:  

Филиалдардын контактылары

kr msb

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke