Көп каналдуу

Тысячи километров за несколько минут! С такой скоростью летят денежные переводы Халык Банка. Мы рады предложить Вам простые и быстрые способы отправки денег в любую точку мира.

Денежные переводы

Деньгам необходимы внимание и забота профессионалов. Тогда они будут расти не по дням, а по часам, радуя глаза и вселяя в душу спокойствие за день завтрашний.

Депозиты

Простой и удобный инструмент для управления своими текущими счетами для осуществления финансовых переводов и оплаты услуг.

Интернет-банкинг

Улуттук акча – Сомдун 25-жылдыгына карата, ошондой эле Дүйнөлүк жумалык акчанын катышуусу менен, Халык Банк Кыргызстан Ош шаарынын жогорку окуу жайынын 1-5 курсунун студенттерине жана магистранттарына «Экономика жана башкаруу багыты боюнча» 2018-жылдын 1-15 мартка чейин дил баян сынагына катышууга сунуш кылат.

Сынактын шарттары:

  1. Каалаганбиртемабоюнчадилбаянжазгыла: «КыргызРеспубликасынынулуттуквалютасынынэкономикалык жана социалдыкаспектилери» же «КыргызРеспубликасынынкөз карандысыздыгын бекемдөөдө улуттук валютанын ролу»
  2. Конкурска бериле турган басылып чыккан түрдөгү иштер: 2018-жылдын 14-мартында саат 17:00 чейин төмөнкү даректердин бирине жөнөтүлөт:

А) «Халык Банк Кыргызстан-Ош» филиалы, Ош ш., Ленин көч.,314. Телефондору: 0(3222) 5-58-60, факс: 2-33-33.

Б) Ош Мамлекеттик Университети, «Бизнес жана Менеджмент» (БМ)факультети, «Финансы жана кредит»кафедрасы, Ош ш., Масалиев пр., 80.

Сурап-билүү телефону: 0 (771) 255557.

Конкурсту уюштуруучу тарабынан Конкурстун жеңүүчүлөрү жана айрым катышуучулары баалуу жана башка сыйлыктар менен сыйланышат.

  • I-орун – «Халык Банк Кыргызстан - Ош» филиалында 3000 сом суммасында, 12 айлык мөөнөтү менен «Народный топтолуучу» депозитин ачууга карата күбөлүгү (сертификаты).
  • II-орун – «Халык Банк Кыргызстан - Ош» филиалында 2000 сом суммасында, 12 айлык мөөнөтү менен «Народный топтолуучу» депозитин ачууга карата күбөлүгү (сертификаты).
  • III-орун - «Халык Банк Кыргызстан - Ош» филиалында 1000 сом суммасында, 12 айлык мөөнөтү менен «Народный топтолуучу» депозитин ачууга карата күбөлүгү (сертификаты).
  • «Теманы эң жакшы ачкандыгы үчүн» номинациясы (5 орун) – «Халык Банк Кыргызстан - Ош» филиалында практиканы акысыз өтүүгө карата күбөлүгү (сертификаты).

Конкурстун жыйынтыктары жөнүндө маалымат Уюштуруучунун расмий www.halykbank.kg. сайтына жайгаштырылат.

Сыйлыктарды тапшыруу убакыты жана жери:2018-жылдын 15-мартында   саат 12-00дө, ОшМУ «Бизнес жана менеджмент» факультетинин жыйындар залында:Ош ш., Масалиевпр., 80 (ОшМУ, БМ, «Финансы и кредит»кафедрасы).                                       

Сурап-билүү телефону: 0 (771) 255 557.

Эссе конкурсунун абалы

esse

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke