Көп каналдуу

Бир нече мүнөттө миңдеген чакырымдар! Халык Банктан которулган акчалар ушундай ылдамдык менен учат. Биз кубануу менен Сиздерге дүйнөнүн каалаган жерине акча которуунун ылдам жана жөнөкөй ыкмаларын сунуштайбыз.

Акча которуулар

Акчага кесипкөйлөрдүн көңүл буруусу жана камкордугу зарыл. Ошондо алар күн эмес, саат сайын көбөйүп, көздү кубантып жана эртеңки күнгө ишеним берет.

Депозиттер

Акча которууларды жана кызмат көрсөтүүлөргө төлөөнү жүргүзүүдө өзүңүздүн күндөлүк эсептериңизди башкаруу үчүн жөнөкөй жана ыңгайлуу курал.

Интернет-банкинг

Улуттук акча – Сомдун 25-жылдыгына карата, ошондой эле Дүйнөлүк жумалык акчанын катышуусу менен, Халык Банк Кыргызстан Ош шаарынын жогорку окуу жайынын 1-5 курсунун студенттерине жана магистранттарына «Экономика жана башкаруу багыты боюнча» 2018-жылдын 1-15 мартка чейин дил баян сынагына катышууга сунуш кылат.

Сынактын шарттары:

  1. Каалаганбиртемабоюнчадилбаянжазгыла: «КыргызРеспубликасынынулуттуквалютасынынэкономикалык жана социалдыкаспектилери» же «КыргызРеспубликасынынкөз карандысыздыгын бекемдөөдө улуттук валютанын ролу»
  2. Конкурска бериле турган басылып чыккан түрдөгү иштер: 2018-жылдын 14-мартында саат 17:00 чейин төмөнкү даректердин бирине жөнөтүлөт:

А) «Халык Банк Кыргызстан-Ош» филиалы, Ош ш., Ленин көч.,314. Телефондору: 0(3222) 5-58-60, факс: 2-33-33.

Б) Ош Мамлекеттик Университети, «Бизнес жана Менеджмент» (БМ)факультети, «Финансы жана кредит»кафедрасы, Ош ш., Масалиев пр., 80.

Сурап-билүү телефону: 0 (771) 255557.

Конкурсту уюштуруучу тарабынан Конкурстун жеңүүчүлөрү жана айрым катышуучулары баалуу жана башка сыйлыктар менен сыйланышат.

  • I-орун – «Халык Банк Кыргызстан - Ош» филиалында 3000 сом суммасында, 12 айлык мөөнөтү менен «Народный топтолуучу» депозитин ачууга карата күбөлүгү (сертификаты).
  • II-орун – «Халык Банк Кыргызстан - Ош» филиалында 2000 сом суммасында, 12 айлык мөөнөтү менен «Народный топтолуучу» депозитин ачууга карата күбөлүгү (сертификаты).
  • III-орун - «Халык Банк Кыргызстан - Ош» филиалында 1000 сом суммасында, 12 айлык мөөнөтү менен «Народный топтолуучу» депозитин ачууга карата күбөлүгү (сертификаты).
  • «Теманы эң жакшы ачкандыгы үчүн» номинациясы (5 орун) – «Халык Банк Кыргызстан - Ош» филиалында практиканы акысыз өтүүгө карата күбөлүгү (сертификаты).

Конкурстун жыйынтыктары жөнүндө маалымат Уюштуруучунун расмий www.halykbank.kg. сайтына жайгаштырылат.

Сыйлыктарды тапшыруу убакыты жана жери:2018-жылдын 15-мартында   саат 12-00дө, ОшМУ «Бизнес жана менеджмент» факультетинин жыйындар залында:Ош ш., Масалиевпр., 80 (ОшМУ, БМ, «Финансы и кредит»кафедрасы).                                       

Сурап-билүү телефону: 0 (771) 255 557.

Эссе конкурсунун абалы

esse

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke