Көп каналдуу

Тысячи километров за несколько минут! С такой скоростью летят денежные переводы Халык Банка. Мы рады предложить Вам простые и быстрые способы отправки денег в любую точку мира.

Денежные переводы

Деньгам необходимы внимание и забота профессионалов. Тогда они будут расти не по дням, а по часам, радуя глаза и вселяя в душу спокойствие за день завтрашний.

Депозиты

Простой и удобный инструмент для управления своими текущими счетами для осуществления финансовых переводов и оплаты услуг.

Интернет-банкинг

Халык Банк Кыргызстан филиалдарынын директорлору жана башкармалыктын жетекчилери бизнестин бардык багыттары боюнча жылдын жыйнтыгын чыгарып, банктын 2018-жылдын негизги көрсөткүчтөрүнүн багыты боюнча маалымат жеткирилди.

Эртеси күнү белгилүү тренер Жылдыз Шакекова (Альфа-Лидер Центр) филиалдарынын директорлоруна жана бизнестик башкармалыктын жетекчилерине эң мыкты жүрүм окутуу өткөрдү.

Халык Банк Кыргызстандын негизги активинин бири болуп анын кызматкерлери болуп саналат. Биздин банк корпоративдүү маданиятка, ыйык рухка, жана ушундай окутуу иш-чараларынын өткөрүү өнүктүрүү боюнча алгылыктуу жана натыйжалуу өнүктүрүүгө бардык банктын командасына таасир тийгизет.

1

2

trening

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke